Service & Quality Management

Sequal-25

It’s not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change. (Charles Darwin)

Deze bekende uitspraak van Charles Darwin is tegenwoordig één op één van toepassing op organisaties. De omgeving is dermate turbulent, dat alleen wendbare organisaties in staat zijn om zich te handhaven en succesvol te zijn.

Het sterker benutten van denkkracht van alle medewerkers, andere vormen van leiderschap en nieuwe business models maken de organisatie wendbaar: zijn we toe aan Het Nieuwe Organiseren ?

Service Management is een vak apart waarvoor niet iedere organisatie de specialisten of capaciteit beschikbaar heeft. Voor goed Service Management is het daarnaast steeds meer van belang om de bedrijfsprocessen waarvoor de contracten moeten worden opgesteld te doorgronden en de belangen te begrijpen die met de correcte werking gemoeid zijn.

Juist in deze turbulente tijd van scherpe prijsonderhandelingen, cloud computing en nieuwe (social) media zijn goede, professionele contracten van levensbelang.

Voor zowel grote als kleine organisaties is het van belang heldere afspraken met leveranciers en ontwikkelteams te maken en deze te bewaken qua:

 • Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de IT dienstverlening
 • Over contactpersonen voor eigendom en escalaties
 • Over de waarde van de systemen voor uw organisatie
 • Om afspraken te maken over momenten van noodzakelijke beschikbaarheid en van gelegenheid voor onderhoud

SEQUAL levert de kennis en vaardigheden voor Service Management om contracten op te stellen, te onderhouden en om de gemaakte afspraken te bewaken d.m.v. metingen en afstemmingen met zowel gebruikerspartijen als wel met leverende partijen en met opdrachtgevende partijen. Juist een onafhankelijke partij kan inzicht geven in gemaakte afspraken en de naleving daarvan, en wellicht kunnen zelfs besparingen in beheer- of licentiekosten gerealiseerd worden.

Sequal Approach

Een organisatie wil graag inzicht hebben in de gemaakte leveringsafspraken en de gerealiseerde dienstverlening, een deskundig en onafhankelijk oordeel over de wijze waarop veranderingen worden gerealiseerd, en hoe nieuwe diensten beschikbaar worden gesteld.

Het maken van contracten, het uitvoeren van metingen en het inrichten en opvolgen van communicatie over de meetresultaten zijn de specialiteiten van SEQUAL.

SEQUAL biedt uw organisatie de volgende voordelen:

 • Inzicht in de bestaande dienstverlening
 • Ervaring met het opstellen van contracten, zowel nieuwe contracten als het vernieuwen van bestaande contracten
 • Inzicht in kosten en daarmee kennis voor begrotingen en jaarplannen
 • Ervaring bij verschillende volwassenheidsnivo’s
 • Expertise om afspraken op een hoger plan te krijgen

Als gevolg hiervan kunt u:

 • Trends sneller volgen
 • Afspraken maken met de leverancier over de daadwerkelijk afgenomen dienstverlening
 • Inzicht krijgen over het juiste nivo van maatregelen voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de systemen
 • Op basis hiervan weer de juiste inrichting opzetten voor hersteltijden, redundant inrichten van systemen, privacyafspraken en herstel na rampen
 • Uw organisatie kan zich richten op haar kerntaken omdat het maken en bewaken van contractafspraken bij specialisten belegd is.

De kracht van SEQUAL

Waarom zou u kiezen voor SEQUAL ?

Sequal-7

Partnership

Samen denken en werken met onze opdrachtgevers en professionals brengt het beste in ons naar boven.

Wij leveren toegevoegde waarde aan onze opdrachtgever en helpen organisaties beter te presteren. Door ICT en Business te verbinden en toegevoegde waarde van ICT voor organisaties te vergroten.

 

Meer weten?
Sequal-8

Professionals

SEQUAL biedt ervaren specialisten, is onafhankelijk van leveranciers en systemen en beschikt over expertise die inpasbaar is in en aan bestaande organisaties.

Inzet van SEQUAL-medewerkers trekt geen grote wissel op uw bestaande organisatie. De SEQUAL mensen staan nooit alleen, maar kunnen altijd andere ervaren SEQUAL-collega’s raadplegen.

SEQUAL biedt daarnaast opleidingen op het vlak van ITIL, Lean en organisatie van de (eigen) werkprocessen.

Sequal-6

Persoonlijk

De grote kracht van SEQUAL is de persoonlijke benadering.

Meer doen dan strikt gevraagd voor de opdracht: dit is zichtbaar als goede raad over verbetermogelijkheden over de grenzen van de opdracht of, indien gewenst, in een maatwerkcursus die is toegesneden op de cursisten.

Maar ook de persoonlijke vaardigheden van de medewerkers van SEQUAL dragen hieraan bij: gevoel voor politieke verhoudingen, organisatiesensitiviteit en presteren onder druk horen bij de standaarduitrusting.