Werken bij onze klanten

SEQUAL levert de kennis en vaardigheden voor IT Service Management om contracten op te stellen, te onderhouden en om de gemaakte afspraken te bewaken door middel van metingen en afstemmingen met zowel gebruikerspartijen als wel met leverende partijen en met opdrachtgevende partijen. Juist een onafhankelijke partij kan inzicht geven in gemaakte afspraken en de naleving daarvan, en wellicht kunnen zelfs besparingen in beheer- of licentiekosten gerealiseerd worden.

IT Service Management is een vak apart waarvoor niet iedere organisatie de specialisten of capaciteit beschikbaar heeft. Voor goed IT Service Management is het daarnaast steeds meer van belang om de bedrijfsprocessen waarvoor de contracten moeten worden opgesteld te doorgronden en de belangen te begrijpen die met de correcte werking gemoeid zijn.

SEQUAL wordt steeds vaker gevraagd deze specialismen te leveren en ziet een groeiende opdrachtenportfolio waarvoor deze expertises benodigd zijn.

Om deze groei te kunnen beantwoorden werken wij regelmatig samen met ervaren freelancers die uit naam van SEQUAL op een professionele wijze de opdrachten bij onze klanten uitvoeren.

Onze opdrachten

No job listings found.