Werken bij SEQUAL

SEQUAL levert de kennis en vaardigheden voor IT-Service Management om contracten op te stellen, te onderhouden en om de gemaakte afspraken te bewaken door middel van metingen en afstemmingen met zowel gebruikerspartijen als wel met leverende partijen en met opdrachtgevende partijen. Juist een onafhankelijke partij kan inzicht geven in gemaakte afspraken en de naleving daarvan, en wellicht kunnen zelfs besparingen in beheer- of licentiekosten gerealiseerd worden.

IT Service Management is een vak apart waarvoor niet iedere organisatie de specialisten of capaciteit beschikbaar heeft. Voor goed IT Service Management is het daarnaast steeds meer van belang om de bedrijfsprocessen waarvoor de contracten moeten worden opgesteld te doorgronden en de belangen te begrijpen die met de correcte werking gemoeid zijn.

SEQUAL wordt steeds vaker gevraagd deze specialismen te leveren en ziet een groeiende opdrachtenportfolio waarvoor deze expertises benodigd zijn.

Om deze groei te kunnen beantwoorden zijn wij regelmatig op zoek naar professionals die  zichzelf herkennen in de onderstaande functies en onderdeel uit willen maken van een klein en succesvol team, waarin er samen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van onze positie in de wereld van IT Service Management.